חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אין אדם דן גזירה שוה מעצמו

אדם אינו יכול ללמוד גזרה שווה מעצמו, אלא למסור הלכות שנלמדו בגזרה שווה שקיבל מרבותיו. פסחים סו, א

גזירה שווה היא אחת משלוש-עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן, לפי שיטת ר' ישמעאל. עניינה, לימוד מעניין אחד בתורה לעניין אחר על יסוד ביטוי לשוני המשותף לשני העניינים.
הכלל הוא, שאין אדם מוסמך ללמוד גזרה שווה מעצמו, אלא רק למסור הלכות שנלמדו בגזרה שווה, שקיבל מרבותיו. זאת מן החשש שהמשתמש במידה זו שלא כראוי עלול להגיע לתוצאות מוטעות.
לעומת זאת, ב"קל וחומר", שהיא מידה המושתתת על ההיגיון, יכול אדם ללמוד מעצמו, מתוך הנחה שאם הלימוד אינו נכון, הוא ייפרך מאליו, ולא יוסקו ממנו מסקנות מוטעות.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
גזירה שווה