חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית חדודו

מקום בדרך מירושלים למדבר יהודה

"ומנין היו יודעין שהגיע שעיר למדבר... אמר ר' יהודה: הלא סימן גדול היה להם; מירושלים ועד בית חדודו שלש מילין. הולכין מיל וחוזרין ושוהין כדי מיל ויודעין שהגיע שעיר למדבר" (יומא פ"ח, מ"ח).
בית חדודו – מקום בדרך שילוחו של השעיר לעזאזל ביום הכיפורים למדבר. אמר אביי: "שמע מינא בית חדודו במדבר קיימא" (יומא סח, ע"ב) יונתן בן עוזיאל מתרגם: "לשלח אותו לעזאזל המדברה (ויקרא טז, י) – לשדרא יתיה לממת באתר תקיף וקשי במדבר דצוק, דהוא בית הרודי". בנוסחא אחרת כתוב: "בית חרוד", ומזהים אותו עם ח'רבת חרדאן, מדרום לירושלים, בדרך למר-סבא, בתחלת המדבר. לפי קביעת המשנה המקום הוא במרחק שלושה מילין בלבד מירושלים (ארבעה וחצי ק"מ), בדרך ל"צוק". ואין בית חדודו מקומו של "צוק":
"ר' יהודה סובר כי משהגיע שעיר למדבר נעשה מצותו, אעפ"י שעדיין לא הגיע לצוק" (פירוש הרמב"ם למשנה, יומא פ"ו, מ"ח).
גירסת הערוך היא: "בית הרודו", ועל סמך גירסא זו סבורים היו שהכוונה היא להר הרודיון, הנמצא דרומית-מזרחית לבית לחם. אבל זיהוי זה לא נתקבל על דעת הרוב, משום שהר הרודיון רחוק מירושלים הרבה יותר משלשה מילין. יתר על כן, אין הר זה מדבר, שהרי הורדוס בנה לעצמו ארמון מפואר בראש הר זה ושם גם מקום קברו. לרגלי העיר בנה עיר יפה והזרים אליה מים בצינורות מן המעיינות שבאזור הרי חברון.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן