חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית רמה

מקום בהר יהודה, בין לוד לירושלים

"ומנין היו מביאין את היין? ... שניה להן - בית רמה ובית לבן בהר" (מנחות פ"ח, מ"ו).
בהר של יהודה, באזור שבין לוד לירושלים, עדיין קיים כפר ערבי הנקרא בשם המלא בית רימה. מסתבר שהתושבים הערביים שהתיישבו במקום זה, שמעו על שם המקום מפי היהודים שגלו משם. ידוע הדבר שבמקום זה ישבו יהודים גם לאחר החורבן:
"מעשה באדם אחד מבית רמה, שהיה נוהג בעצמו מדת חסידות. שלח אליו רבן יוחנן בן זכאי - תלמיד אחד - לבודקו. הלך ומצאו שנטל שמן ונתנו על גבי כירים ונטלו מעל הכירים ונתנו לתוך [מקפה] של גריסין. אמר לו: מה אתה עושה? אמר לו: כהן גדול אני ותרומה בטהרה אני אוכל" (אבות דרבי נתן נו"א, סוף פי"ב).
אולי יש גם בסיפור זה ראיה שאנשי המקום היו עושים גם את יינן בטהרה, אף לאחר החורבן, בתקוה שמהרה ייבנה המקדש ויביאו משם נסכים לבית המקדש בירושלים.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן