חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גיא בן הנם

גיא מדרום לירושלים העתיקה

"משפט רשאים בגיהנם י"ב חודש" (עדיות פ"ב, מ"י).
"תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת" (אבות פ"ה, מי"ט).

גיהנם הוא מקום משפט הרשעים בעולם הבא, ולא נקודה מסויימת על פני האדמה. אבל יש מחז"ל שקשרו את מקום המשפט הזה עם גיא בן הנום שמדרום לירושלים:
"אמר ר' ירמיה בר' אלעזר... שלש פתחים יש לגיהנם... ואחד בירושלים". משום רבן יוחנן בן זכאי אמרו: "שתי תמרות יש בגיא הן הינום ועולה עשן מביניהן" (עירובין יט, ע"א) וזהו פתחו של גיהנם. וכל זה על שום פולחן האלילים שהיה שם בימי הבית הראשון: "במות התופת אשר בגיא בן הנם" (ירמיה ז, לא).

גי בן הנם הוא הגיא המגביל את ירושלים מצד מערב ודרום, ומתאחד עם נחל קדרון בקרן דרומית-מזרחית. הוא ציין את קו הגבול בין נחלת יהודה לבין נחלת בנימין בתחום ירושלים (יהושע טו, ח; יח, טז).


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן