חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גמלא

שם של מספר יישובים

היו כמה יישובים ששמם גמלא, אחד מהם ביהודה, אחד בגליל ואחד בגולן. גמלא של משנת ערכין ישבה בגליל, כעדות מקורות קדומים.

מובא בספרא:
"אלו הן בתי ערי חומה, שלש חצרות של שני בתים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון: קצרה הישנה של צפורי וחקרה של גוש חלב וידפת הישנה וגמלה - הרי בגליל" (תורת כהנים בהר, פרשה ד, א);
גם בגמרא נידון ענין מקומה של גמלא זו:
"תנא: גמלא בגליל... אביי אמר: עד גמלא בגליל, ורבא אמר: גמלא בגליל - לאפוקי גמלא דשאר ארצות" (ערכין לב, ע"א-ע"ב).
מסתבר שגמלא היא בנחלת שבט נפתלי, כיוון שעשאוה עיר מקלט, עד שכבשו את קדש נפתלי (תוספתא מכות פ"ג, ה"ב). מן הסתם היא עיר ששמה הוסב, שהרי גמלא הוא שם ארמי ולא נזכרה במקרא. "גמלא" - האות השלישית באלפא ביתא היווני (שקלים פ"ג, מ"ד). ואעפ"י כן ציינוה חז"ל כעיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. אולי היא אחת מערי נפתלי שנקראו ע"י אחד מאלילי הכנענים (יהושע יט, לח), ועל כן הוסב שמה, ונקראה בשם הארמי גמלא.

מציינים את מקומה של גמלא בחרבת ג'מלא על ההר ג'מלא, בגליל העליון, צפונית מערבית לתבנין, מדרום לנהר קאסימיה. לרגלי ההר ג'מלא יושב עד היום כפר ששמו אל יהודיה.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן