חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גינוסר

עיר בחוף המערבי-צפוני של ים כנרת

"סוכת גנוסר אף על-פי שיש בו ריחים ותרנגולים פטורה" (מעשרות פ"ג, מ"ז).
גיניסר - שם הלניסטי לעיר בחוף המערבי-צפוני של ים כנרת; בשם זה נקרא, בסוף ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד, גם ים כנרת; "ים כנרת" (במדבר לד, יא) - מתרגם אונקלוס ים גיניסר. גם העמק, שהשתרע מדרום וממערב לעיר היה מהולל בפוריותו - נקרא בקעת גיניסר.

חז"ל זיהו את השם העברי של היישוב שקדם לגיניסר, באותו מקום, ואמרו: "כנרת (יהושע יט, לה) - זו גנוסר" (מגילה ז, ע"א; ירושלמי שם פ"א, ה"א). יש מן החכמים שדרשו את השם הלועזי, כשם עברי: "ולמה הוא קורא אותה גנוסר? רבנן אמרי: גני שרים. אמר ר' יהודה בר' סימון: על שם ומנפתלי שרים אלף (דברי הימים א, יב, לח)" (בראשית רבה צח, כא), שהרי גיניסר - כנרת ישבה בחלקו של נפתלי.

ר' אשתורי הפרחי, החוקר העברי הראשון של ארץ ישראל, ידע על מקומה של גיניסר וקבע שהיא בין כפר נחום לטבריה (כפתור ופרח, מהדורת לונץ, עמוד רפו); ר' יהוסף שווארץ כותב: "וכעת לצפון טבריא, בערך שעה א', חרבות ג'אנסור" (תבואות הארץ עמ' רכ). כיום סבורים החוקרים, שתל ערימה, בקרן מערבית צפונית לחוף ים כנרת - הוא מקומה של כנרת-גיניסר. שם נתגלו שרידים רבים הן מתקופת המקרא והן מן התקופות המאוחרות לה.

גיניסר היתה עיר שישבו בה חכמים: יונתן בן חרשא איש גיניסר חי בימי רבן גמליאל דיבנה (תוספתא כלים, בבא בתרא, פ"ה, ה"ו; ירושלמי מעשרות פ"א, ה"ב) ואחרים.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן