חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שרון

עמק החוף שלאורך הארץ, מן הכרמל ועד לירקון

השרון הוא עמק החוף שלאורך הארץ, מן הכרמל ועד לירקון: "הדר הכרמל והשרון" (ישעיה לה, ב). לפי מסורת מתקופת הגאונים נכלל בתחום השרון גם אזור נרחב מדרום לירקון:
"השרוני - פי' בשביל שירושלים היא בנויה בהרים וכשתרד ממנה אל המישור, מן עמואס ורמלה ולוד וחברותיה, שמה שרון" (פירוש הגאונים לטהרות עמ' 111).
מקור חיצוני קדום כולל גם את יפו בתחום השרון; מקור זה הוא כתובת פיניקית על ארון הקבורה של אשמנעזר מלך הצידונים, מזמן שלטון הפרסים בארץ ישראל:
"ועד נתן לן אדון המלכים את דאר ויפו ארצות דגן האדרות אש בשד שרן" (אוצר הכתבות הפיניקיות עמ' 26-24),
וזה תרגומה לעברית: ועוד נתן לנו אדון המלכים את דאר ויפו, ארצות דגן האדירות אשר בשדה שרון (שם).
לאור מקורות אלה ניתן לשער שלפנים נקרא "השרון" כל האזור שמן הכרמל בצפון ועד לקו הדרך שמן יפו לרמלה, בדרום.

השרון שונה משאר חלקי הארץ במבנה הקרקע, באקלימו ובנחליו, שהם מרובים יותר מאשר במקומות האחרים. שוני זה משתקף גם בכמה מן ההלכות שנשנו במשנה, כגון: "העול השרוני"... "שחורשים בו בשרון, דהיינו בבקעה, שהוא רחב מן העול שחורשים בו בהר" (ר"ע מברטנורה, שם); "ועגלים בשרון" - שהשרון היה מקום יער ומרעה "ועל הבקר הרועים בשרון - שרטי השרוני" (דהי"א כז, כט); "ר' אליעזר אומר: אף הבונה בית לבנים בשרון", שבשרון היו בונים בתי חומר העשויים מלבנים מיובשות בשמש, וגשמי זעף עלולים היו למוטט אותם ולהפילם על יושביהם. ומכאן מקור התפילה שהכהן הגדול היה מתפלל על אנשי השרון ביום הכיפורים:
"ורבנן דקיסרין אמרין: ... ועל אנשי השרון היה אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שלא יעשו בתיהן קבריהן" (ירושלמי יומא פ"ה, ה"ג).
כמלפנים כן גם היום השרון הוא האזור הפורה ביותר בארץ ישראל.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן