חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חקרה

מצודה או מבצר

"מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, כגון: קצרה הישנה של צפורים וחקרה של גוש חלב" (ערכין פ"ט, מ"ו).
חקרה או חקרא הוא תרגום השם מצודה או מבצר: "אם במבצרים" (במדבר יג, יט) מתרגם יונתן: "אין בחקרין"; "ערי המבצר" (שם לב, יז) - "בקרוי חקרא"; "וישב דוד במצדה ויקרא לה עיר דוד" (שמו"ב ה, ט) מתורגם: "ויתיב דוד בחקרא וקרא לה עיר דוד". פירושו של דבר הוא, שבימי הבית השני היו קוראים למצודה של גוש חלב, בשם "חקרה" והיא היתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. והוא הדין בירושלים, שבימי הבית השני נקראה המצודה שלה בשם "חקרא": "[בעשרין] ותלתא ביה (באייר), נפקו בני חקרא מירושלים" (מגילת תענית ב).

שם זה היה מקובל גם בבבל, ושם בטאוהו "אקרא", כגון: "אקרא דתולבקני" (מגילה ו, ע"א) ו"אקרא דאגמא" (קידושין עא, ע"ב).


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה


הערות לערך:
שם המעיר: דוד אליאס
הערה: רש"י במסכת ב"מ ע"ג ע"ב כותב (בד"ה לבני אקרא דשנוותא): "אקרא - קונטריא"ה בלע"ז". הכוונה היא לכאורה למחוז, חבל ארץ. כמובא ברש"י במסכת נזיר דף ז' כשהוא מתייחס לערך 'אוונא'(ד"ה ולהווי): "ואוונא לועזין בני אדם קונטרד"א". קונטרי הוא מחוז באנגלית. כך שמשני המקורות הללו מסתבר שמשמעות 'אקרא' היא מחוז.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן