חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כפר עיטם

מדרום לבית לחם

"וכשקרא ר' הרקנוס תחת עץ האלה בכפר עיטם, וגמר את כל הפרשה, הוחזקו להיות גומרין כל הפרשה" (יבמות פי"ב, מ"ו).
כפר עיטם ישב בהר מדרום לבית לחם:
"וישב רחבעם בירושלים...ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע" (דברי הימים ב', יא, ה-ו).
לידו מעין עין-עיטם. מעין זה עדיין ידוע בשמו: עין-עיטן ליד ברכות שלמה, ובקרבתו שרידי חרבות של יישוב קדום. סבורים שזהו מקומה של עיטם.

מימיו של מעין זה, עם המים של המעיינות האחרים שבסביבה, נאגרו לבריכות הידועות היום בשם: בריכות שלמה. משם זרמו בתעלות חצובות בסלע ובצנורות עד לירושלים ולהר הבית. ר' יהודה בן לוי אמר: "אמת המים היתה מושכת לו (לכיור) מעיטם" (ירושלמי יומא פ"ג, ה"ח).
בגלל הבדלי הגובה שבין הרי בית לחם והרי ירושלים, היו המים זורמים במורד עד לירושלים, אל העיר העליונה ומשם אל הר הבית: "אמר אביי: שמע מיניה עין עיטם גבוה מקרקע עזרה עשרים ושלש אמות" (יומא לא, ע"א).

בגמרא יוחס השם עין עיטם לגבעה שעליה נבנתה העיר העליונה של ירושלים (זבחים נד, ע"ב). מסתבר ששם זה נקרא עליה בגלל צינור המים מעין עיטם, שעבר שם, בדרכו להר הבית.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן