חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לידקיא

עיר בצפון סוריה, בחוף הים התיכון.

"רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף סנדל לדיקי כיוצא בהן. הרי אלו מטמאין ומיטהרין שלא האומן" (כלים פב"ו, מ"א).
סנדל לדיקי הוא מנעל הבא מלדקיא או לודקיא, היושבת לחוף הים התיכון בצפון סוריא. העיר קיימת בשם לטקיה, עיר נמל בצפון סוריה. על מטבע עתיק שנתגלה בלטקיה נמצא כתוב: 'ללאדכא אם בכנען', היינו: של לודקיא עיר ואם בכנען (סלושץ, אוצר הכתובות הפניקיות, עמ' 46 מס' 30)

יהודים ישבו בלודקיא בתקופת המשנה והתלמוד (בבא מציעא פד, ע"א):
"אמר ר' חייא בר אבא: פעם אחת זימנני אדם בלודקיא, והביא לפנינו טרפיזין טעון בי"ו מוטות, ובו כל מה שנברא ב-ו' ימי בראשית, ותינוק אחד יושב באמצעיתו, והיה מכריז ואומר "לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה" (תהילים כד, א). למה? שלא תגבה דעתו של בעל הבית עליו. אמרתי לו: בני, מאיכן זכית לכל הכבוד הזה? אמר לי: טבח הייתי, וכל בהמה שהייתי רואה טובה, הייתי מפרישה לשבת" (בראשית רבא יא, ד).מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן