חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עמקא

ישוב סמוך לעכו

"סנדל עמקי" (כלים פכ"ו, מא).
עמקא - שם מקום, וסנדל העמקי הוא: "על שם מקומו...וגרסינן בתעניות גמרא (תענית כא, ע"א): עיר המוציאה חמש מאות רגלי- כגון כפר עמקי" (פירוש הגאונים לסדר טהרות, עמ' 68).

על שם מקום זה נקרא האמורא ר' יוסי עמקאי (ירושלמי כלאים פ"ח, ה"ה). ר' אשתורי הפרחי כתב על כפר עמקא: "הוא סמוך לעכו" (כפתור ופרח עמ' קצ). במרחק 12 ק"מ צפונית-מזרחית לעכו, ישב עד מלחמת השחרור כפר ערבי ששמו עמקה. בסביבות הכפר ניכרים שרידי חרבות של בנינים עתיקים וכותרות עמודים כשל בית כנסת עתיק.

הכפר היה נקרא גם כפר עמוק:
"אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין במדברות שביהודה ובמדברות של כפר עמוק" (בבא קמא עט, ע"ב; ע"ע כפתור ופרח עמ' קפ"ה).
כנראה שהמדברות של כפר עמוק הוא אזור המרעה שבין עכו לחיפה, שבעבר היה פנוי מיישובים.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן