חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פניאס

עיר מחוז במורדות החרמון, מעל למערת פמיאס

"ומערת פמייס כשרה" (פרה פ"ח, מי"א).
פמייס, או פניאס, הוא שמה של עיר מחוז שישבה על מורדותיו הדרומיים של החרמון, מעל למקורות הנהר פמייס (מערת פמייס).

הורדוס בנה בעיר זו כמה בניני פאר, ובנו פיליפוס השלים אחריו ובנה את העיר מחדש. הוא גם קבע שם את מקום מושבו וקרא לה: קיסרי, ע"ש אוגוסטוס קיסר רומי (קדמוניות יח, ב, א). בפי חז"ל נקראת קיסריון (תוספתא סוכה פ"א, ה"ט).

לפי האגדה, אמר משה לפני הקב"ה: הואיל ונגזר עלי שלא אכנס לארץ...אכנס לה במחילה של קיסרין שתחת פומיוס" (מדרש תנאים עמ' 19).

שם העיר השתנה פעמים אחדות, ולאחר הכיבוש הערבי חזר לשימוש השם פניאס, שהערבים בטאוהו: בניאס (חילוף הפ"א בבי"ת). בימי הבינים ישבו שם גם יהודים, שקראו למקום מדינת דן או מבצר דן: "שתי הקהילות הדרים במבצר דן". הם השתמשו גם בשם פמיס: "במדינת דן הקרואה פמיס, דשמעה לדמשק" (ספר הישוב כ"ב עמ' 50).

חז"ל קבעו את הזיהוי דן- פנייס (בר"ר צד, ט). זיהוי אחר הוא זיהוייה עם ליש: "ויבואו על ליש (שופטים יח, ז) - פמיאס" (תנחומא ראה טז).

ניתן לקבוע ש'דן' ו'פמייס' ערים שכנות היו, שהאחת נבנתה מחורבן חברתה. דן היא העיר הקדומה, שישבה מעל למקור הנהר דן, על הגבעה ששמה בפי הערביים: תל אל-קאדי (=תל השופט). חפירות ארכיאולוגיות שנערכו במקום זה גילו את שרידי העיר דן מימי בית ראשון. לאחר שדן הפכה לכפר קטן (ירושלמי דמאי פ"ב, ה"א) עלתה פנייס לגדולה.

עד למלחמת ששת הימים ישב הכפר הערבי בניאס על חורבות פנייאס העתיקה והיה בתחום המדיני של סוריה, סמוך לגבול של ארץ ישראל.

מערת פמיס
"ומערת פמייס כשרה" (פרה פ"ח, מי"א).
מערת פמייס הוא שמה של מערה למרגלותיו הדרומיים-מערביים של החרמון. שבעבר נבע מתוכה המקור העיקרי של הירדן:
"ירדן יוצא ממערת פמייס ומהלך בימה של סיבכי" (ברכות נה, ע"א); ויסכרו מעינות תהום, אבל לא כל מעינות - חוץ ממעין טבריה ואבלונים ומערת פמייס (בר"ר לג, ה).
תיאורו של יוסף בן מתתיהו מתאים לתיאור של חז"ל:
"ומהמערה הנמצאה פה יוצא הירדן החוצה ונראה לעינים, ואחרי כן הוא עובר את הבצות והאגמים על-יד יאור סמך (ימא דסמכא)" (מלחמות ג, י, ז).
בגלל רעידות האדמה המתחוללות במקום זה לעתים, נחסמה דרכו של מקור מים זה אל המערה, והוא פורץ לו מוצא מתחת לעיי מפולת וגושי אבנים.

מי המעיין הזה זכים וצלולים, והוא הופך לנחל, שלדעת חז"ל הוא מקורו של הירדן. במרחק כעשרה ק"מ ממוצאו הוא מתאחד עם המקורות האחרים של הירדן. שם הנהר הוא בניאס, בחילוף האות פ"א באות בי"ת, לפי הערבית שאין בה פ"א דגושה.

פמייס או פניאס הוא שם יווני. היוונים קראו למקום הזה על שם האליל פאן, וחקקו את שמו בסלע המערה.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ירדן