חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ציידן

עיירה מצפון לים כנרת

"אמר ר' יוסי בר' יהודה: מעשה בצידן, באחד שאמר לאשתו: קונם אם איני מגרשך וגרשה. והתירו לו החכמים שיחזירנה, מפני תקון עולם" (גטין פ"ד, מ"ז).
"אמר רבן שמעון בן גמליאל: מעשה בצידן, באחד שאמר לאשתו: הרי זה גיטך על מנת שתתני לי איצטלתי" (גטין פ"ז, מ"ה).
"ומעשה בצידן, באילן שהיו עובדין אותו ומצאו תחתיו גל. אמר לחן ר' שמעון: בדקו את הגל הזה. ובדקוהו בו צורה. אמר להן: הואיל ולצורה הן עובדין - נתיר להן את האילן" (עבודה זרה פ"ג, מ"ז).
צידן הוא שמה של עיירה שישבה מצפון לים כנרת, במזרח הירדן. כדי להבדילה מצידון העיר הגדולה שעל חוף הים התיכון, היו כותבים את שמה בלא ו"ו ובשני יו"דין, אבל לא בכל הספרים נשתמר השוני בכתיב של שני השמות האלה ואין ההבחנה בניהם וודאית.
"אדריאנוס, שחיק טמיא, שאל את ר' יהושע בן חנניה: כתוב בתורה 'ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה' (דברים ח' ט)- יכול את מייתי לי תלת מילין דאנא שאול? אמר ליה: ומה אינון? אמר ליה: פלפלין ופוסיאנין ומטקסא...אייתי...פוסיאנין מן ציידן" (קהלת רבא ב, יא).
תושבי העיירה עסקו גם בדיג בים כנרת, ומכאן שמה: בי ציידא. פיליפוס בן הורדוס בנה בנינים חדשים ליד ציידן וקרא לה שם חדש: יוליאס, על שם בתו של אוגוסטוס קיסר (מלחמות ב, ט, א).

משערים שציידן ישבה במקום הידוע בשם א-תל, ולידו חרבת א-דכה, בקרבת שפך הירדן לים כנרת. שם נתגלו גם שרידי בית כנסת מתקופת המשנה והתלמוד.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן