חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צלמון

יישוב באזור ההררי של הגליל התחתון

"אמר ר' יהודה: מעשה בצלמון באחד שנטע את כרמו על שש-עשרה שש-עשרה אמה, והיה הופך שער שתי שורות לצד אחת, וזורע את הניר...ובא מעשה לפני חכמים והתירו" (כלאים פ"ד, מ"ט).
"ושוב מעשה בצלמון, באחד שאמר: אני איש פלוני בן איש פלוני נשכני נחש והרי אני מת. והלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו" (יבמות פט"ז, מ"ו).
צלמון, צלמין - שם יישוב באזור ההררי של הגליל התחתון. יוסף בן מתתיהו מונה אותו כאחד ממצודות הארץ, שהוא בצר אותם לאחר שנתמנה כמפקד עליון על הגליל, בתחילת המרד ברומיים (מלחמות ב, כ, ו).

חרבת סלמה, מצפון לבקעת בית נטופה, במזרחו של הגליל התחתון היא מקומה של צלמון העתיקה. שם קיימות עדיין מערות קברים מימי הבית השני ומתקופת המשנה והתלמוד, וגם שרידי אמת המים. לרגלי הגבעה, שעליה קיימות עדיין חורבות צלמון, נובע מעין והוא כנראה המעין שכונה בשם "יורדת הצלמון". הוואדי העובר לרגלי הגבעה שמו ואדי סלמה, והוא נשפך לוואדי רובדיה הנשפך לים כנרת.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן