חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צרידה

כפר שמקומו אינו ידוע

"העיר ר' יוסי בן יועזר איש צרידה על איל קמצא- דכן, ועל משקה בית מטבחייא ראינון דכיין, ודיקרב במותא מסתאב. וקרו ליה: יוסי שריא" (עדיות פ"ח, מ"ד).
"יוסי בן יועזר איש צרידה" (אבות פ"א, מ"ד)
"משמת יוסי בן יועזר איש צרידה...בטלו האשכולות (סוטה פ"ט, מ"ט).
צרידה, מקום מושבו של ר' יוסי, אחד מהחכמים הראשונים, שנמנה בין הזוגות וחי בתחילת תקופת החשמונאים - הוא יישוב קדום וידוע מתקופת המקרא. ממנו יצא ירבעם בן נבט "אפרתי מן הצרדה" (מל"א יא, כו). כנראה שגם בדורות שלאחר החורבן נתקיים שם יישוב יהודי, ואולי הוא מקום מושבו של האמורא ר' יודא בר צרדייה (ירושלמי נדרים פ"ח, ה"א).

אין יודעים בוודאות היכן מקומה של צרידה. יש סבורים שזהו מקומו של הכפר סורדה, היושב מצפון לראמלה, ממערב הדרך מירושלים לשכם. לפי דעה אחרת מקומה במורדות המערביים של הרי שומרון, ליד הכפר דיר ע'סאנה, ממזרח לבית לבן ולבית רימה, שניהם מקומות יישוב ידועים מימי הבית השני.
המעין הסמוך לדיר עסאנה שמו עין צרידה, והעמק הסמוך לכפר זה - צרידה. שם נתגלו גם שרידים המעידים שבמקום זה היה יישוב בזמן הקדום.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן