חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שזור

ישוב בגליל

"תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה, ר' שמעון שזורי אומר: אף בחול שואלו ואוכלו על פיו" (דמאי פ"ד, מ"א).
שזור מקום בגליל: "אמר ר' שמעון שזורי: של בית אבא היו בעלי הבתים בגליל" (ירושלמי סוטה פ"ט, ה"י).
קיים כפר בשם שזור, בדרך עכו-צפת, על גבול הגליל התחתון והגליל העליון. בימי הבינים היו מראים שם את קברותיהם של ר' שמעון שזורי ר' שמעון בן אלעזר ושל ר' ישמעאל כהן גדול. ואמנם עדיין מצויים שם קברים חצובים בסלע, שרידי בנינים ובורת עתיקים.

ר' שמעון שזורי נזכר במקומות רבים במשנה ובתלמוד, (למשל: שביעית פ"ב מ"ח) תלמידו של ר' טרפון וחולק על ר' מאיר. עליו נאמר, שכל מקום ששנה ר' שמעון שזורי - הלכה כמותו (מנחות ל, ע"ב).


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה


הערות לערך:
שם המעיר: יעקב
הערה: הכפר בהם שוכנים הקברים האמורים נקרא היום סג'ור והוא אכן נמצא על כביש עכו צפת סמוך לכרמיאל
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן