חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שירי המעלות

חמשה עשר מזמורים בתהלים

חמישה עשר פרקי "שיר המעלות" שבספר תהלים קכ-קלד, לפי דברי רש"י בעקבות המשנה, אמרו אותם הלויים על חמש עשרה מעלות העולות מעזרת נשים לעזרת ישראל בבית המקדש.

ארבעה הם נושאי השירים הללו :

א. צרה וגלות - כגון : "אויה לי כי גרתי משך" [קכו] ... "רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים" [קכג] "על גבי חרשו חורשים האריכו למעניתם [קכט] . . . ועוד.

ב. תפילה, תקווה ובטחון - כגון: "עזרי מעם ד' [קכא] ... "לולי ד' שהיה לנו . . . אזי המים שטפונו" [קכד] . . "אם ד' לא ישמר עיר שוא שקד שומר" [קכז]. . . "ממעמקים קראתיך" [קל] . "נבואה למשכנותיו נשתחוה להדום רגליו" [קלב] . . . ועוד.

ג. המלכות, בית המקדש וירושלים - כגון: "שאלו שלום ירושלים" [קכב] "..."כהר ציון לא ימוט" [קכה] ..."בשוב ד' את שיבת ציון היינו כחולמים" [קכו] . . ועוד.

ד. טוהר מוסרי ואושר אישי - כגון: "יגיע כפיך כי תאכל" [קכח] . . . "לא גבה לבי ולא רמו עיני" [קלא] . . . "מה טוב ומה נעים שבת אחים" [קלג] ... "שאו ידיכם קודש" [קלד] . . . ועוד.

אבן עזרא בשם הגאון מפרש, כי שירים אלה שרו בכלי נגינה בקול עליון גבוה - וכסימן לגובה הקול ולדרכי הביצוע של המנצח בנגינות, שימשה המלה "המעלות", כלומר: הטונים הגבוהים במקהלה, כדוגמת שאר לשונות של זמר שבראשי המזמורים שבספר תהלים.

לפי דברי חז"ל העלה דויד את התהום בשירים אלה, וכן תורגם בארמית "שירא דאיתמר על מסוקין דההומא" - שיר הנאמר על העלאת התהום.


מקור הערך: פינחס גולדוסר

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן