חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אמתלא

סיבה המתקבלת על הדעת לדברים לא נכונים שנאמרו קודם. כתובות כב, א

תואנה; פתחון פה; טעם וסיבה מתקבלים על הדעת לדברים לא נכונים, שנאמרו קודם.
למשל: אישה שאמרה: "מקודשת אני", ואחר כך חזרה ואמרה: "פנויה אני" - אינה נאמנת, שהרי בדבריה הראשונים "שויה לנפשה חתיכה דאיסורא" (ע"ע). אבל, אם נתנה אמתלא לדבריה -נאמנת.
בתלמוד מובא מעשה באישה נאה מאוד, שביקשו אנשים רבים לקדשה, ואמרה להם: "מקודשת אני". לאחר פרק זמן עמדה וקידשה את עצמה.
אמרו לה חכמים: "מה ראית לעשות כן?".
אמרה להם: "בתחילה, כשבאו אנשים שאינם מהוגנים, אמרתי שאני מקודשת; עכשיו, שבאו אנשים מהוגנים, עמדתי וקידשתי את עצמי".
ואכן ראו חכמים בדבריה אמתלה טובה לחזרתה מדבריה הראשונים.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
טוען וחוזר וטוען