חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברכה ארוכה, ברכה קצרה

ברכה ארוכה פותחת ומסיימת בנוסח "ברוך אתה..". ברכה קצרה, מתחילה או מסיימת בנוסח "ברוך אתה..."

נוסח הברכות כולל פתיחה או סיום בנוסח "ברוך אתה ה'....". ברכות קריאת שמע מופיעות במשנה כדוגמה לברכות שיש להם נוסח זה:

בבלי ברכות יא א
משנה. בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה. מקום שאמרו להאריך - אינו רשאי לקצר, לקצר - אינו רשאי להאריך, לחתום - אינו רשאי שלא לחתום, שלא לחתום - אינו רשאי לחתום.
המשנה מתארת את ברכות קריאת שמע, שבבוקר יש שתי ברכות לפני קריאת שמע, ואחת אחריה, ואילו בערב שתי ברכות לפני קריאת שמע ושתי ברכות אחריה. ברכה ארוכה היא ברכה המתחילה ומסיימת במטבע הלשון "ברוך אתה ה'". ברכה קצרה, שהנוסח "ברוך אתה ה'" מופיע או בתחילתה או בסופה.

לפנינו הדגמה של פתיחה וסיום של ברכות קריאת שמע. נבחין מיד כי הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע, הן בבוקר והן בערב, מתחילות ומסיימות במטבע הלשון "ברוך אתה ה'", ואילו שאר הברכות רק בסיומן מופיע מטבע הלשון "ברוך אתה ה'".

ברכות קריאת שמע בבוקר:
בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, יוצֵר אור וּבורֵא חשֶׁךְ. עשה שָׁלום וּבורֵא אֶת הַכּל:
בָּרוּךְ אַתָּה ה', יוצֵר הַמְּאורות:

אַהֲבָה רַבָּה אֲהַבְתָּנוּ, ה' אֱלהֵינוּ....
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הַבּוחֵר בְּעַמּו יִשרָאֵל בְּאַהֲבָה:
קריאת שמע
וְיַצִּיב וְנָכון וְקַיָּם וְיָשָׁר וְנֶאֱמָן וְאָהוּב...
בָּרוּךְ אַתָּה ה', גָּאַל יִשרָאֵל:

ברכות קריאת שמע בערב
בָּרוּךְ אַתָּה ה'. אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם. אֲשֶׁר בִּדְבָרו מַעֲרִיב עֲרָבִים....
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הַמַּעֲרִיב עֲרָבִים:

אַהֲבַת עולָם בֵּית יִשרָאֵל עַמְּךָ אָהָבְתָּ
בָּרוּךְ אַתָּה ה'. אוהֵב עַמּו יִשרָאֵל:
קריאת שמע
וֶאֱמוּנָה כָּל זאת וְקַיָּם עָלֵינוּ....
בָּרוּךְ אַתָּה ה'. גָּאַל יִשרָאֵל:

הַשְׁכִּיבֵנוּ ה' אֱלהֵינוּ לְשָׁלום,...
בָּרוּךְ אַתָּה ה' שׁומֵר עַמּו יִשרָאֵל לָעַד:


רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א הלכה ז
ברכה ראשונה שלפניה בין ביום בין בלילה פותח בה בברוך וחותם בה בברוך, ושאר ברכותיה חותם בכל אחת מהן בברוך ואין להם פתיחה בברוך.
ברכות אלו עם שאר כל הברכות הערוכות בפי כל ישראל עזרא הסופר ובית דינו תקנום ואין אדם רשאי לפחות מהם ולא להוסיף עליהם, מקום שהתקינו לחתום בברוך אינו רשאי שלא לחתום, ומקום שהתקינו שלא לחתום אינו רשאי לחתום, מקום שהתקינו שלא לפתוח בברוך אינו רשאי לפתוח, מקום שהתקינו לפתוח אינו רשאי שלא לפתוח.
לפי רמב"ם, דברי המשנה "אחת ארוכה ואחת קצרה" מתייחסים לברכות הנאמרות לפני קריאת שמע, הן בבוקר והן בערב. ברכות אלה, הראשונה שבהן מתחילה ומסיימת ב"ברוך אתה ה'", ולכן היא "ברכה ארוכה", והשניה רק מסיימת ב"ברוך אתה ה'", ולכן היא קצרה.

יש הרואים בשרשרת של ברכות הצמודות זו לזו, ברכה ארוכה, שיש לה התחלה וסיום בנוסח "ברוך אתה ה'". הם מתייחסים לסיום ברכה אחת כאילו הוא גם תחילתה של הברכה שאחריה. לפי גישה זו, כל ברכות קריאת שמע הן ארוכות, כי כל ברכה מופיעה אחרי הסיום "ברוך אתה ה'" שהופיע בסוף הברכה שלפניה.

סיכום סוגי הברכות, במיונן ל"ארוכה" או "קצרה" נותן הרב אליעזר וולדינברג, בספרו "ציץ אליעזר". הוא משתמש במונח "מטבע קצר" במקום "ברכה קצרה", וזאת על פי דברי רבי יודן בירושלמי, המשתמש במונח זה.

שו"ת ציץ אליעזר חלק יט סימן יא
מטבע קצר ומטבע ארוך

א) מטבע קצר פותח בהן "ברוך" ואינו חותם בברוך.

ב) ישנן ברכות שתקנו לקצר בהן, וישנן ברכות שתיקנו להאריך בהן. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך. רצונם לומר, שבמקום שהתקינו לחתום ב"ברוך" אינו רשאי שלא לחתום; ומקום שהתקינו שלא לחתום, אינו רשאי לחתום.
וכמו כן מקום שהתקינו שלא לפתוח ב"ברוך" אינו רשאי לפתוח, ומקום שהתקינו לפתוח אינו רשאי שלא לפתוח...

ג) בדרך כלל, כל הברכות כולן פותח בהן ב"ברוך" וחותם בהן ב"ברוך".
חוץ מברכת מצות, וברכת הפירות, וברכה הסמוכה לחברתה, וברכה אחרונה שבק"ש, שיש מהן פותח ב"ברוך" ואין חותם ב"ברוך", ויש מהן שחותם ב"ברוך" ואין פותח ב"ברוך".

ורק מעט מברכת המצות פותח וחותם ב"ברוך", כגון ברכת ספר תורה. אבל שאר ברכת המצות כולן פותח בהן "ברוך..." ואינו חותם.

והברכות שהן דרך שבח והודייה, יש מהן פותח ב"ברוך" ואינו חותם ב"ברוך", ויש מהן חותם ב"ברוך" ואינו פותח ב"ברוך", חוץ מרואה קברי ישראל שפותח וחותם ב"ברוך".מקור הערך: יהודה איזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ברכות
ברכות הנהנין
ברכת הריח
ברכות הראיה