חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בא ללמד, בא ללמד ונמצא למד

עניין אחד בתורה הבא לפרש עניין שני, ובנוסף לכך למד מן השני דין אחר. סנהדרין עג, א


עניין אחד בתורה בא ללמד דין מסוים לעניין שני, ומתברר שנוסף לכך, מלמד העניין השני לעניין הראשון דין אחר.
כך, למשל, נאמר לגבי אונס של נערה המאורסה:
"כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה" (דברים כב, כו).
כאן בא עניין הרציחה, שדינו "ייהרג ואל יעבור" (ע"ע), ללמד לעניין בעילת נערה המאורסה, שגם דינו "ייהרג ואל יעבור"; אך בנוסף לכך לומדים דין לעניין רוצח מעניין אונס נערה המאורסה. דין זה הוא, שכשם שבנערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו של ה"רודף" (ע"ע), כך אף ברוצח ניתן להציל את העומד להירצח בנפשו של העומד לרצוח.

בתוספות סנהדרין עד, ב, ד"ה והא, מובא שיש הגורסים שבנערה המאורסה נאמר "ייהרג ואל יעבור" (ע"ע), היינו, על הבועל, מפני שהוא עושה מעשה כשהוא בועל את הנערה, אבל הנערה, שהיא פסיבית בשעת הבעילה ואינה עושה מעשה, אינה חייבת למסור את נפשה.
לעומתם, יש הגורסים "תיהרג ואל תעבור", ופירושו, שאם אומרים לנערה לעשות מעשה ולהביא עליה את הערווה, עליה למסור את נפשה ולא לעשות מעשה זה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן