חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חוטרא לידא ומרא לקבורה

טענת אישה התובעת גט מבעלה מהסיבה כי אין לה ילדים ממנו והיא צריכה להקל עליה את זקנותה. על פי יבמות סה, ב

אני צריכה מקל ליד - להישען עליו - ומעדר לקבורה.
בהשאלה, צריכה אישה ילדים כדי להקל עליה את זקנותה, וכדי שיהיה מי שיקברנה כשתמות.
אישה שתבעה את בעלה לגרשה אחר עשר שנות נישואין, מפני שלא ילדה בשל בעיית פוריות של בעלה, שומעים לה, וכופים אותו לגרשה. הסיבה היא, שיש טעם לדרישת האישה להתגרש, כדי להינשא לאחר וללדת ילדים שיהיו לה למשען לעת זקנתה, ויקברו אותה לאחר מותה.

אף על פי שאישה התובעת גט משום קיום מצוות פרייה ורבייה, אין כופים את הבעל לתת לה גט, שהרי האישה אינה מצווה על מצוות פרייה ורבייה, הרי אם היא "באה מחמת טענה", כגון: "בעינא חוטרא לידא ומרא לקבורה", כופים את הבעל לגרשה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: חיים גראס
הערה: אישה שאין לה ילדים, אין כופין אותו לגרשה, וזה טעות מוחלט להכותב שכופין אותו לגרשה.
מקור ההערה: משנה כתובת ע''ה ע''א


שם המעיר: חיים גראס
הערה: סליחה, כתובות ע''ז ע''א שם במשנה הולך ומפרט למי שכופין להוציא,


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן