חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סנדלפון

שם מלאך.

סנדלפון - שם מלאך. במשנה נאמר:
סנדלפון שמו וגבוה מחביריו מהלך חמש מאות שנה ועומד אחורי המרכבה וקושר כתרים לקונו (חגיגה י"ג)
בפסיקתא רבתי (פ"כ) איתא: והיה מהלך (הדרניאל) לפניו עד שהגיעו לאשו של סנדלפון שלא ישרפנו. כיון שראה משה את סנדלפון נבהל מפניו (הוצאת פרידמאן צ"ז).
בזהר: סנדלפון.
בספר רזיאל נחשבו המלאכים הממונים על התקופות והחודשים, וסנדלפון ממונה על אדר ב' (שם דף מ"א: דפוס אמשטרדם).

סנדלפון נזכר בפיוטים שחבר ר"ש בן גבירול, כמלאך הממונה על התפלות (עיי צונץ מ"פ עמוד 478).

ר"מ קורדובירו אומר כי סנדלפון הוא אליהו הנביא (היכלות פי"ד, ועי' ילקוט חדש דפוס פרשבורג ס"ו-ס"ט)

מקור הערך: אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן