חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בשופטני עסקינן

וכי בשופטני עסקינן? ביטוי תלמודי לדבר שאינו מתקבל על הדעת. בבא קמא פה, א

וכי בשוטים אנו עוסקים?
ביטוי שכיח בתלמוד, כתשובה להנחה, שייתכן שפלוני מתכוון או מסכים לדבר שאינו מתקבל על הדעת.
למשל, הגמרא דנה בשאלה: כיצד מעריכים את ראש הנזק "צער"? שהוא אחד מחמשת התשלומים שמשלם החובל לנחבל (נוסף לנזק, ריפוי, שבת ובושת).
יש מי שמציע לאמוד: כמה אדם מוכן לקבל ויקטעו את ידו?
על כך שואלים: "כשופטני עסקינן?". האם אנו עוסקים בשוטים, המוכנים שיפגעו באברי גופם תמורת תשלום? והלא אדם רגיל לא יסכים, שיקטעו את ידו בעד כל הון שבעולם.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן