חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כבוד הבריות

כבוד הבריות דוחה איסור מדברי סופרים. ברכות יט, ב

כבוד הבריות חשוב מאוד בעיני חכמים, ולכן קבעו, שמותר לעבור על איסור מדברי סופרים - ומשמעות קביעתם היא, שמותר לעבור על מצוות לא תעשה של:
"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (דברים יז, יא),
שהיא המקור בתורה לכל האיסורים מדברי סופרים - כדי למנוע פגיעה בכבודו של אדם.
למשל, מי שנקרעה ציצית טליתו בשבת בכרמלית- שהטלטול בה והטלטול ממנה לרשות היחיד אסור מדברי סופרים - לא חייבוהו חכמים להניח את טליתו וללכת ערום, אלא התירו לו להמשיך בדרכו ולטלטל את הטלית מן הכרמלית לרשות היחיד.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן