חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גזירה שווה

לימוד מדין לדין על יסוד ביטוי שווה. בבא קמא ו, כ

אחת משלוש עשרה "מדות שהתורה נדרשת בהן" (ע"ע), לפי ר' ישמעאל.
שיטת לימוד מדין לדין, על יסוד ביטוי שווה שהובא בתורה בשניהם.
למשל:
שומר הטוען שנאנס הפיקדון צריך להישבע,
ואם טען שאינו יודע אם נאנס, חייב לשלם, שמתוך שאינו יכול להישבע - משלם.
אבל, אם מת השומר - בנו פטור מלשלם אף על פי שאינו יכול להישבע, משום שנאמר בשומר חינם:
"שבועת ה' תהיה בין שניהם".
ודרשו חכמים: בין שניהם, ולא בין היורשים, ומגזרה שווה למדו, שגם בנו של שומר שכר פטור.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מדות שהתורה נדרשת בהן
אין אדם דן גזירה שוה מעצמו