חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גט ישן

גט, שלאחר כתיבתו נתייחד הבעל עם האישה. גיטין עט, ב

גט אישה, שלאחר שנכתב נתייחד הבעל עם האישה. הגט נקרא גט "ישן", משום שהזמן הכתוב בו הוא זמן ישן, שהרי נתייחד הבעל עם האישה בין שעת הכתיבה לשעת הנתינה.
נחלקו חכמים לגבי האפשרות לגרש אישה בגט ישן.
לדעת בית הילל אסור לגרש בו אישה, מחשש שישהה הבעל את הגט אצלו זמן רב בין הכתיבה לנתינה, ובאותו פרק זמן יוולדו לאישה בנים ממנו, ואחר כך יגרשנה בו. לימים, כשיראו שהזמן הכתוב בגט קודם ללידת הילדים, ויהיו סבורים שניתן הגט לאישה סמוך לשעת הכתיבה, יאמרו שיש פגם בילדיה, שנולדו לאחר הגירושין מאישה פנויה.
לדעת בית שמאי, אדם יכול לגרש את אשתו בגט ישן, משום שאינם חוששים להוצאת לעז על בניה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
גט