חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גט מקושר

כתיבת גט בצורת קיפול ותפירה. בבא בתרא קס, א

נוסף ל"גט פשוט", שהוא שטר רגיל, תיקנו חכמים אפשרות לכתוב גיטי נשים ושאר שטרות בצורה מיוחדת, המכונה "גט מקושר".
אופן כתיבת גט מקושר כך הוא: היו כותבים בראשו שורה אחת, או כמה שורות של תורף השטר, וכופלים את הכתוב על החלק שתחתיו, ותופרים; וחוזרים וכותבים שורה או כמה שורות, וכופלים את הכתב השני על החלק שתחתיו, ותופרים; וכך חוזרים וכותבים וכופלים ותופרים פעמים אחדות, עד גמר הכפלים. כל כפל נקרא "קשר", ומכאן השם "גט מקושר".
עיקר תקנת גט מקושר בגיטי נשים.
חכמים תיקנו גט זה משום כוהנים קפדנים, שהיו באים לידי כעס בקלות רבה, ומגרשים את נשותיהם, וכשנרגעו מרוגזם לא יכלו להחזיר את גרושותיהם. לכן תיקנו חכמים לעשות גט מקושר, שתהליך כתיבתו ארוך וקשה, במגמה שעד שייכתב הגט, יירגע הבעל, ויתפייס עם אשתו.

אגב התקנת גט מקושר בגיטי נשים התקינו חכמים שיכולים לכתוב "גט מקושר" גם בשאר שטרות. "גט מקושר" נבדל בכמה דינים מ"גט פשוט", כגון במקום חתימת העדים, במספר העדים החותמים על הגט, ועוד.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
גט