חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גילוי מילתא בעלמא

סמיכה על אמירה שאינה בגדר עדות. יבמות לט, ב

יש עניינים שהסיפור עליהם אינו בגדר עדות, ועל כן אין נדרשת כשרות לעדות, כדי שאפשר יהיה לפעול על פי מה שנאמר לגבי אותם עניינים.
למשל, קודם לביצוע חליצה, אפילו אישה, עבד, או קטן - שהוא מכיר ונבון - נאמנים לומר:
"זה פלוני אחי פלוני, וזו היא יבמתו".
הסיבה לזה היא, מפני שאמירה זו אינה אלא גילוי עובדה, שאפשר לברר את אמיתותה גם שלא מפיהם, ובדבר שעתיד להתגלות, הם יראים לשקר. לכן, מאמינים גם לפסולי עדות, וניתן לבצע חליצה על פי דבריהם.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן