חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גרי אריות

גרים שהתגיירו מתוך פחד סנהדרין פה, ב

גרים שהתגיירו שלא מרצונם החופשי אלא מתוך פחד.
מסופר במקרא (מלכים ב, פרק יז), שלאחר גלות שומרון, הביא מלך אשור אנשים מערים שונות, והושיב אותם בערי שומרון במקום בני ישראל שהוגלו מהן, בתחילת שבתם שם לא יראו האנשים את הקב"ה, והמשיכו לעבוד את אליליהם, שילח הקדוש ברוך הוא בהם אריות, והיו הורגים בהם.
לאחר מכן התגיירו אותם אנשים. נחלקו חכמים לגבי מעמדם של אותם גרים:
יש מי שאומר, שהם גרי אמת,
ויש מי שאומר, שהם גרי אריות, והרי הם כגויים גמורים.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן