חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גרמא בנזיקין - פטור

גרימת נזק בעקיפין פטורה מתשלום

בבא קמא ס, א

פעולה הגורמת נזק בעקיפין אין חייבים עליה תשלומי נזק.
אמנם אף על פי שהגורם נזק בעקיפין פטור מלשלם, אסור לעשות כן, ואם בא להעמיד דבר העלול לגרום נזק עקיף לחברו - יכול חברו לעכב בעדו.
מבחנים רבים הוצעו להגדרת גרימה עקיפה, שבה פטורים מתשלומים, וגרימה ישירה, המכונה "גרמי", שנחלקו בה תנאים אם חייב או פטור.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
נזיקין