חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דבר האבד

דבר שאם לא ייעשה בזמנו, יגרום הפסד. בבא מציעא עה, ב

דבר שאם לא יעשו אותו בזמנו, יילך לאיבוד ויתקלקל.
מי ששכר פועלים לעשות פעולה שזמנה מוגדר, ולאחר שיחלוף הזמן לא ניתן יהיה לעשותה שוב, כגון מי ששכר פועלים להעלות פשתנו מן המים, שהוא שרוי בהם, ואם לא יוציאוהו בזמנו, יירקב, וחזרו בהם הפועלים, ואינם רוצים לעשות את המלאכה, הדין הוא, שאם אינו מוצא פועלים אחרים כשכר שפסק עם אלה, רשאי הוא לשכור פועלים אחרים על חשבון הפועלים שחזרו בהם, ויכול להוציא כל מה שחייב לפועלים שחזרו בהם, ולהוסיף ולתת את הממון לפועלים אחרים.
אפשרות אחרת היא להטעותם, להבטיח לפועלים שחזרו בהם, שיתן להם תוספת שכר, וכשיסיימו את מלאכתם לתת להם שכר כפי מה שפסק עמם בתחילה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן