חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דבר הלמד מעניינו

פירוש נושא לפי העניין בו הוא מופיע - סנהדרין פו, א

אחת המדות שהתורה נדרשת בהן (ע"ע) לפי ר' ישמעאל.
דבר שאין ידוע כיצד לפרשו, לומדים כיצד לפרשו מתוך הפרשה והעניין שהוא מופיע בהם.
כך, למשל, איסור "לא תגנוב" האמור בעשרת הדיברות (שמות כ, יד) - השאלה היא: האם כוונתו לגנבת נפשות או לגנבת ממון?
על פי דבר הלמד מעניינו, מכיוון שהאיסורים הסמוכים לו בעשרת הדיברות: "לא תרצח" ו"לא תנאף", הם איסורים שהעובר עליהם מתחייב מיתת בית דין, יש ללמוד שגם "לא תגנוב" האמור שם הוא איסור גנבה שהעונש עליה הוא מיתת בית דין, ומכאן שזהו איסור גנבת נפשות.
לעומת זאת איסור "לא תגנוב" שבספר ויקרא (יט, יא), עניינו איסור גנבת ממון, שהרי הוא מופיע לצד "לא תכחשו", "לא תשקרו", "לא תעשוק את רעך", ושאר הלכות שעניינן ממון.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן