חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דבר שבממון - תנאו קיים

תנאי בדיני ממונות קיים - כתובות נו, א

ה"מתנה על מה שכתוב בתורה" בדיני האיסורים, תנאו בטל, מפני שבתחום זה אין חופש התנאה, והדין הוא "דין כופה" (jus cogens) ולא דין מרשה (jus dispositivum).
ר' יהודה סבור (וכך ההלכה) שבדיני ממונות אדם יכול להתנות על מה שכתוב בתורה, ותנאו קיים.
הסיבה לכך היא, שלדעתו לא קבעה התורה את ההסדרים בדיני הממונות כמכריחים, אלא כתלויים ברצונם של הצדדים בכל עניין ועניין.
למשל, האומר לאישה: "הרי את מקודשת לי על מנת שלא אתחייב לתת לך מזונות ובגדים". לדעת ר' יהודה תנאו קיים, כי אין זו אלא התנאה על דבר שבממון.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן