חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דברי קבלה

הלכות מדברי הנביאים והכתובים (בבא קמא ב, ב)

דברים שנאמרו בנביאים ובכתובים. הלכות שאינן מן התורה אלא מדברי הנביאים.
הכלל הוא:
"דברי תורה מדברי קבלה -לא ילפינן".
כלומר, אין למדים גזירה שוה (ע"ע) מן האמור בנביאים ובכתובים לאמור בתורה. אף על פי כן, בדבר שאינו אלא בגדר גילוי עובדה, ניתן להסתמך על דברי הנביאים.
למשל, התלמוד למד, שנגיחה האמורה בתורה:
"וכי יגח" (שמות כא, כח)
משמעה נגיחה בקרן דווקא, משום שנגיחה האמורה בנביאים:
"ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר: כה אמר ה', באלה תנגח את ארם" (מלכים א כב, יא)
אמורה בקרן.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן