חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דברים ככתבם

הבנת דברי תורה כפשוטם - כתובות מז, א

יש להבין את דברי התורה כפשוטם, ואין לפרש אותם בתורת משל.
כך, למשל, בפרשת מוציא שם רע, כשאדם שנשא אישה טוען, שגילה שאינה בתולה, נאמר בתורה:
"ופרשו השמלה לפני זקני העיר" (דברים כב, יז).
לדעת חכמים אין הכוונה לשמלה ממש, אלא הדברים אמורים בדרך משל, כלומר: מביאים עדים ומבררים באמצעותם את העניין, עד שיהיה ברור כשמלה חדשה.
לעומתם, טוען ר' אליעזר בן יעקב: "דברים ככתבם", היינו שהכוונה לשמלה ממש, שפורסים אותה.
ר' אליעזר מסכים, שהבירור נעשה על ידי עדים, אך לדעתו אין אדם מתחייב כמוציא שם רע, עד שיעז לומר, שאשתו לא הייתה בתולה כשנשא אותה, אף על פי שיש לפנינו שמלה מלוכלכת בדם.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן