חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דריש טעמיה דקרא

חיפוש הטעם לחוקי המקרא - יומא מב, ב

מחפש את הטעם ההגיוני לחוקי התורה, אף במקום שאינו מפורש בכתוב עצמו, ומסיק ממנו מסקנות הלכתיות.
ר' שמעון בר יוחאי נקט מידה זו בידו. כך, למשל, את הפסוק:
"לא תחבול בגד אלמנה" (דברים כד, יז),
שלפי פשוטו אינו מבחין בין אלמנה לאלמנה, פירש כך:
טעמו של איסור זה הוא, שלא יצא שם רע על אותה אלמנה. ממילא הסיק, שהאיסור שייך רק באלמנה ענייה, שיש חובה להשיב לה את בגדה היחיד כדי שתוכל ללבשו ביום, ואז יש חשש ששכנותיה, שיראו את המלווה משיב את המשכון בכל בוקר, יחשדו בה, ויוציאו עליה שם רע בנוגע ליחסיה עם המלווה.
באלמנה עשירה, שאין צורך להשיב לה את המשכון בכל יום, אין חשש זה, ועל כן אין איסור ליטול ממנה את בגדה כמשכון.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן