חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דרישה וחקירה

סוגי שאלות לבירור אמיתות עדות - סנהדרין ג, א

החובה לחקור את העדים המעידים בבית דין כדי לברר אמיתות עדותם, כוללת שלושה סוגי שאלות: חקירות, דרישות ובדיקות.
החקירות
הן שאלות על זמן האירוע ועל מקום התרחשותו.
הדרישות הן שאלות על גוף המעשה, כגון, שהעידו עדים על אדם שרצח, שואלים אותם באיזה כלי רצח וכיוצא בזה.
החקירות והדרישות הן עיקרה של העדות, ולכן אם לא ביצע אותן בית הדין - אינו יכול להסתמך על העדות שלפניו.
הבדיקות הן שאלות נוספות ששואלים הדיינים את העדים. למשל, עדים שהעידו על רצח, שואלים אותם: מה לבשו הרוצח והנרצח; מה היה מזג האוויר ביום האירוע; וכיוצא באלה.
הבדיקות - אף שבית דין מצווים לבצען, אין העדות תלויה בהן. לכן, אם העדים אינם יודעים להשיב על שאלה מן הבדיקות, אין עדותם בטלה (אף שבחקירות ובדרישות אם אינם יודעים להשיב - עדותם בטלה), ואף אם לא נערכו בדיקות כלל, ניתן להסתמך על העדות. אבל אמרו חכמים:
"כל המרבה בבדיקות -הרי זה משובח".מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן