חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הבא על ארוסתו בבית חמיו

כינוי למבצע פעולה טרם זמנה - יבמות סט, ב

אין אדם רשאי לבעול את אשתו לאחר האירוסין, אלא רק לאחר הנישואין, לפי שרק אז היא נכנסת לרשותו.
הבועל ארוסתו בבית חמיו ונולד ולד כתוצאה מבעילה זו,
יש מי שאומר שהוולד ממזר, מחשש שמא כשם שגילתה אותה אישה מנהג פריצות במעשה זה, כך נבעלה גם לאחר, ואפשר שנתעברה ממנו;
ויש מי שאומר, שהוא ספק ממזר, שאין אנו יודעים אם מהארוס נתעברה, אם מאדם אחר.
בהשאלה משמש ביטוי זה ככינוי למי שאינו מתאזר בסבלנות, ומבצע פעולה קודם זמנה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן