חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

היזקא דרבים שאני

היזק רבים חמור מהיזק יחיד (בבא בתרא ב, ב)

היזק הנגרם על ידי רבים שונה וחמור מהיזק הנגרם על ידי יחיד.
בדיון התלמודי בשאלה: האם "היזק ראייה" (ע"ע) נקרא היזק או לא?
נעשה ניסיון להוכיח שהיזק ראייה שמו היזק, מן המשנה האומרת, שבני החצר יכולים לכפות כל אחד מבני החצר לסייעם בבניית בית שער, כדי להושיב בו שומר, שתפקידו להרחיק את בני רשות הרבים מלהציץ לחצר.
הגמרא דחתה ניסיון הוכחה זה באמרה:
"הזיקא דרבים שאני".
ייתכן שזהו דין מיוחד, כי במשנה זו מדובר על היזק חמור במיוחד, היזק הנגרם על ידי בני רשות הרבים המציצים לחצר; אך אילו היה מדובר בהיזק, הנגרם על ידי ראייתו של יחיד, אולי היה הדין שונה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן