חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

היא הנותנת

טעם המהווה סיוע לסברה הפוכה - סוטה ז, א

מה שהבאת כסיוע לשיטתך, מהווה טעם לסברה הפוכה מסברתך.
כך, למשל, סבורים חכמים, שבשעת הולכת הסוטה על ידי בעלה לבית הדין, מלווים את הבעל שני תלמידי חכמים, מחשש שיבוא עליה בדרך.
ר' יהודה סבור שאין צורך בדבר, משום שבעלה נאמן שלא יעשה כן. ר' יהודה אומר, שסברתו היא בקל וחומר מנידה: מה נידה שעונשה כרת סומכים על בעלה שלא יבוא עליה, ואין מעמידים עליו "שמירה"; סוטה שהיא בלאו בלבד קל וחומר שהוא נאמן.
משיבים לו חכמים: "היא הנותנת" -מכוח זה עצמו, יוצא היפך מדבריך, מפני שהנידה חמורה לבעלה עונשה כרת, ועל כן אין חשש שיבוא עליה, ואילו סוטה, שעונשה קל יותר, יש חשש שיבוא עליה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן