חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הלכה חמורך, טרפון!

צורך רבי טרפון למכור חמורו כדי לפצות בעל פרה - סנהדרין לג, א

קריאה שקרא ר' טרפון על עצמו, ומשמעה שיצטרך למכור את חמורו כדי לפצות בעל פרה, שפסק לו רבי טרפון בטעות, שהיא טרפה.
מעשה היה בפרה שניטל רחמה, ופסק ר' טרפון, שהיא טרפה. בעקבות פסיקתו, עשה הבעלים מעשה והאכילה לכלבים. לאחר מכן בא המעשה לפני חכמים שביבנה, והם התירו את הבהמה, וקבעו שאינה טרפה. כשעמד ר' טרפון על טעותו, אמר על עצמו: "הלכה חמורך, טרפון!", כלומר, עכשיו אני צריך למכור את חמורי, ולקנות לבעל הפרה פרה במקום זו שהטרפתי.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן