חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הלכתא למשיחא

הלכה שתונהג בימות המשיח - סנהדרין נא, ב

הלכה שתהיה מעשית רק בימות המשיח.
כלל הוא, שאין פוסקים הלכה בדברים שאינם נוהגים בזמן הזה. אף על פי שעוסקים בדברי תורה גם בדינים שאינם נוהגים בזמן הזה, אין קובעים בהם הלכה במקום שיש מחלוקת. זאת מפני שאין קביעת הלכה באה אלא להורות הלכה למעשה, במה שנוהג עכשיו.
במשא ומתן התלמודי, במקום שהיה מי שפסק הלכה כדבר שאינו נוהג עכשיו, ותמהו עליו: "הלכתא למשיחא?!".
למשל, רב נחמן פסק הלכה לגבי מיתות בית דין. תמה עליו רב יוסף: "הלכתא למשיחא?". כלומר, להלכה זו נזדקק רק בימות המשיח, כשישובו דיני מיתות בית דין להיות נוהגים.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ארבע מיתות בית דין