חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הלעיטהו לרשע וימות

אין מרחיקין מהרשע עברות נוספות שעלול לעבור עליהן - בבא קמא סט, א

האכל את הרשע דברים אסורים, וייענש על כך.
כך, למשל, המשנה אומרת, שיש לסמן כרם רבעי ואילנות ערלה בסימני היכר מיוחדים, כדי שידעו הבריות את המגבלות הקיימות לגבי אכילת פירותיהם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שכל זה דווקא בשנת השמיטה, שכל הפירות הפקר, ומותר לכל אדם ללקטם; אבל בשאר השנים, שאין הפירות הפקר, אין עושים סימנים בשביל הבאים לגזול מהפירות, כדי להצילם ולהרחיקם מאכילת דבר איסור, אלא "הלעיטהו לרשע וימות".

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן