חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

המבזבז אל יבזבז יותר מחמש

מצוות צדקה עד חומש מכספו - כתובות סז, ב

חכמים התקינו, שלא יוציא אדם לשם מצוות צדקה אלא עד חמישית מכספו.
הטעם הוא, שאם יתן יתר על כך, הוא עלול לרדת מנכסיו וליפול למעמסה על הציבור. אף על פי כן, לגבי מה שייעשה לאחר מותו, שאז אין חשש זה, נקבע שיכול אדם לצוות אפילו את כל רכושו לצדקה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: ארז
הערה: בדברי הרמב"ם מפרק א' , שאם אין יד הנותן משגת נותן חומש וזו מצווה מן המובחר, ניתן להבין כי הרמב"ם דייק בדבריו לכתוב את החיוב: שיתן עד חמישית מנכסיו, ואין כאן איסור לתת יותר מחומש. כלומר, כל עוד העני צריך – יכול הוא באמת להוסיף ולתת יתר על חמישית נכסיו, מצד מידת חסידות.
כמו כן לא מחויב אדם לתת יותר מחמישית ממונו, לבד אם עושה כן מצד מידת חסידות . הרי שמפורש מדבריו שניתן לתת יותר מחומש מממונו ממידת חסידות.
(רמב"ם פירוש המשניות, התחלת מסכת פאה)
מקור ההערה: הרמב"ם בפירוש המשניות


שם המעיר: עדי
הערה: והאמר ר' אילעאי באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש הני מילי מחיים שמא ירד מנכסיו.
משמע מכאן שהגזירה באושא היא שמא ירד מנכסיו, יתכן והרמב"ם לא פוסק זאת להלכה, אך אכן יש מקור לכך שהסיבה שלא יבזבז יותר מחומש היא שמא ירד מנכסיו.
כל טוב!
מקור ההערה: גמרא כתובות ס"ז:


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן