חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

המוציא מחבירו עליו הראיה

התובע מחברו, עליו מוטלת הוכחת טענתו - בבא קמא לה, א

התובע דבר שהוא בחזקת הנתבע - מוטל עליו הנטל להוכיח את טענתו, ואם לא יוכיח, יישאר הדבר שתבע ברשות המחזיק בו.
למשל, שור שרדף אחרי שור אחר והוזק. זה אומר: "שורך הזיק", וזה אומר: "מדבר אחר הוזק". המוציא, בעל השור שהוזק, עליו להביא ראיה, שהוזק שורו על ידי שורו של חברו.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
העמד ממון על חזקתו
חזקת מרא קמא
למה לי קרא? סברא הוא!
ספק