חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הקדיחה תבשילו

קלקלה את תבשילו - גיטין צ, א

יש מחלוקת בשאלה מתי רשאי אדם לגרש את אשתו.
בית שמאי אומרים, שהוא יכול לגרשה, רק אם מצא בה דבר זימה.
בית הילל אומרים, שאפילו קלקלה את תבשילו, שאינה משתדלת כראוי בצורכי ביתו, הוא רשאי לגרשה.
דעה שלישית בנושא היא דעת ר' עקיבא, הסבור שאף על פי שלא מצא במעשי אשתו דבר של גנאי, אלא שמצא אחרת נאה הימנה, כלומר שאבד חינה של אשתו בעיניו, הוא רשאי לגרשה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן