חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

התורה חסה על ממונם של ישראל

התורה אינה רוצה שיפסידו ישראל ממונם - חולין מט, ב

התורה אינה רוצה, שיפסידו ישראל ממון.
על פי עיקרון זה אמרו חכמים, שבקיום מצוות מסוימות יש לנהוג בחיסכון.
יש מי שהסביר על פיו גם את העובדה, שאף על פי שמן התורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות ב"דרישה וחקירה" (ע"ע) - דהיינו, שמצווה להרבות בחקירת העדים - תיקנו חכמים, שדיני ממונות אינם צריכים דרישה וחקירה. זאת כדי למנוע הפסד של המלווים מחמת החקירות, וכן כדי שלא יימנעו המלווים מלהלוות, מחשש שמא יכפור הלווה, ולא תהיה עדות העדים מכוונת, דבר שיביא להפסד הכסף שהלוו.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן