חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

זה בורר לו אחד

כל בעל דין בוחר לו דיין אחד - סנהדרין כג, א

זה בוחר דיין אחד, וזה בוחר דיין אחד.
לצד האפשרות של הליכה לבית דין של שלושה, כדי לדון דיני ממונות, יש גם דרך אחרת להרכיב בית דין שידון דיני ממונות:
בעל דין אחד בוחר דיין אחד,
ובעל הדין השני בוחר דיין אחד,
ושני הדיינים שנבחרו בוחרים את הדיין השלישי, ושלושתם דנים את הדין.
הגמרא ממליצה על דרך זו של הרככת בית הדין, ואומרת:
"מתוך שזה בורר לו דיין אחד, וזה בורר לו דיין אחד, ושניהם בוררין להן עוד אחד - יצא הדין לאמיתו".
ההסבר לכך הוא, שבית דין כזה יגרום להגברת מידת הציות לפסק הדין, מצד בעל הדין שייצא חייב בדינו. זאת מפני שיאמר החייב בלבו:
"הרי אני עצמי בחרתי דיין אחד, ואם היה יכול להפך בזכותי - היה מהפך".
גם מבחינת הדיינים עצמם יש יתרון, שדעתם נוחה להפך בזכות שני הצדדים, מפני שהללו בחרו בהם.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן