חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

זה נהנה וזה לא חסר

הנאת אדם מנכסי חבירו, וחברו אינו מפסיד מכך -בבא קמא כ, א

יש שאדם נהנה מנכסי חברו, וחברו אינו מפסיד מכך כלום.
למשל, כשאדם גר בחצר חברו, שאינה עומדת להשכרה, הוא מרוויח כשאינו צריך לשכור לעצמו מקום מגורים אחר, וחברו אינו מפסיד מכך, כי בלאו הכי לא התכוון להשכירה.
נחלקו אמוראים, אם במקרה זה חייב הדייר לשלם לבעלים שכר דירה:
יש מי שאומר, שחייב לשלם, שהרי נהנה;
ויש מי שאומר, שאינו חייב לשלם.
הטעם הוא:
או מפני שלא מצינו, שחייבה תורה תשלום על הנאה בלבד בלא חסרון כלל;
או מפני ש"כופין על מידת סדום" (ע"ע) - שאם הדייר נהנה, והבעלים לא חסר כלום, תהיה זו מידת סדום לדרוש מן הדייר תשלום, ויש לבית דין סמכות לכפות אנשים שלא להתנהג באופן זה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן