חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

זילותא דבי דינא

זלזול בבית דין - בבא בתרא לב, א

פחיתות כבוד לבית הדין; זלזול בבית הדין.
למשל, יש חשש לזלזול בבית הדין מצד הבריות, אם יאפשר בית הדין לסתור את הדין שפסק, כגון כשיביא הצד שהפסיד ראיות חדשות, וכיוצא בזה; עצם העובדה שפסק בית הדין אינו סופי, עלול ליצור אצל הבריות תחושה של חוכא ואטלולא.
להלכה נפסק שאין חוששים לזילותא דבי דינא, ועל כן בית דין סותר את הדין בכל עת שהדבר נדרש, ואינו חושש לפחיתות הכבוד ולזלזול העלולים לבוא כתוצאה מכך.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן